Sıkça Sorulan Sorular

Ulvi Özcan’a Sıklıkla Sorulan Sorular

Osmanlı Devleti 19. yüzyılda ticaret ve sanayi sorunlarına eğilmek isterken sektör temsilcilerini aynı kuruluşta toplamak istedi. Bu amaçla 1876’da tesis edilen Ticaret ve Ziraat Meclisi verimli bir çalışma sağlayamadı. Bunun üzerine, 1879’da Sadarete (Başbakanlık) getirilen Mehmed Said Paşa (1838-1914), ticaret, sanayi ve ziraat odalarının kuruluşu için gerekli süreci başlattı.

Said Paşa’nın direktifleri üzerine Avrupa’dakilere benzer ve özellikle Fransa’daki gibi bir ticaret odası kurulması için 11 maddelik bir nizamname (tüzük) taslağı hazırladı. Bu taslak, 18 Ocak 1880’de, dönemin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. 

Dersaadet Ticaret Odası Nisan 1880 yılında ilk başkanı Aristakes Azaryan Efendi Başkanlığında bir hazırlık heyeti ile çalışmalara başlamış, tescil 14 Ocak 1882’de olmuştur.

İTO bugünkü yapısıyla dünyanın en büyük odaları arasında yer almaktadır. (kapsamlı bilgi için www.ulviozcan.ist/itohakkinda bölümünü inceleyebilirsiniz.

09 Kasım 2022 Çarşamba günüdür. TOBB Kanunu’na göre seçimler 4 yılda bir Kasım ayında yapılır. 

Her ticaret yapan emlak firması (emlakçı) ilgili mevzuatlara göre ticaret odaları (olmadığı yerlerde sanayi ve ticaret odaları) veya emlak esnaf odalarına (olmadığı yerlerde birleşik esnaf odalarına kayıtlı olmak durumundadır.

Tüzel kişi tacir ve sanayiciler ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş oranında munzam aidatı öderler.

Kâr etmeyen işletmeler dahi her yıl maktu bir aidat ödemek zorundadırlar. 

Bu ödemeler tacirin kamu karşısında hak aramasında, mesleki teamüllerin oluşmasında, alacağı eğitimlerde, ülke ticaretinin dünya ile ölçeklendirmesinde önemli bir yere sahiptir. 

Hakkını aramayan, oy kullanmayan tacir bu ödemeleri yapmakla birlikte ; hak ettiği hizmeti alamaz. Ancak buralarda zümreleri temsil eden liyakatsız kişiler bu bütçeleri keyfi ve hoyratça kullanabilmektedirler.

İTO’nun 470.000 civarında firma (şirket ve tacir) üyesidir.

Geçtiğimiz seçimlerde 8.000 küsürlerde olan üye sayısını, bu süreçte 9.500 – 10.500 arasında tahmin ediyorum. Bu demografik yapı emlakçılar, değerlemeciler, yatırımcılar ve geliştirmeciler olarak 4’e bölünüyor.

Asil ve Yedeklerle birlikte 81 komitede 600 asil, 600 yedek üye olması tahmin ediliyor. 21 No’lu Gayrimenkul Hizmetleri Meskek Komitemizde 9 asil, 9 yedek meslek komitesi üyesi olması bekleniyor.(Eğer ki toplam sayımız 10.000’i geçtiyse 11 asil, 11 yedek üye olacak.)

Adaylaşan ekibimiz belli değil. Kendi icra kurulumuzda belirleyeceğimiz performans kriterleriyle ; çok çalışan, ekip arkadaşlarımızın yüksek desteğini alan arkadaşlarımız adaylaşacaktır. Meslek Komitesi aday seçimlerimizi seçime 1 ay kala, Meslek Komitesi Üyesi adaylarımızdan Meclis Üyesi adayı olacakları da icra kurulu ve çalışma kurulumuzun oylarıyla seçmeyi planlıyoruz.

Seçim sürecini benimle birlikte planlayan, stratejileri belirleyen, operasyonların gerçekleşmesine beraber karar verdiğimiz sektörde saygınlık sahibi, deneyimli arkadaşlarımızdan oluşmaktadır.

Seçim çalışmasını yaydığımız çalışma bölgelerinde sahada çalışan, organizasyonlar yapan, sektörde/semtinde/uzmanlık alanında ‘’güvenilirlik, saygınlık’’ yaratmış arkadaşlarımızdan oluşmaktadır.

Her teklif götüreceğimiz ve bize teklif getiren aday üye önce bölgesinde çalışma kurulunda, sonra icra kurulunda değerlendiriliyor ve uygun görülürse verimli olabileceği çalışma kuruluna alınıyor.

Hayır hiçbir farkı yok. Şu anda icra kurulundan aday olmak istemediğini belirten ve bu süreçte ‘’emlak sektörünün gelişimine faydam olsun, bu çorbada benim de bir tuzum olsun…’’ düşüncesiyle destek veren arkadaşlarımız var. Ama ben tüm icra kurulumuzdan ve çalışma kurulumuzdan ‘’hiç kimseyle’’ kendi içimizde ön seçim tarihi belirlenmeden aday olmak veya olmamak yönünde düşüncelerini paylaşmalarını istedim.

Organizasyonumuzda dilediğiniz biriyle iletişime geçebilirsiniz. Muhatap olduğunuz arkadaşımız sizi bölgenizin sorumlusu bir arkadaşımız ile görüştürecektir.

 • Bir sayfalık bir dilekçe örneğinin doldurulması ve imza sirkülerinizin fotokopisinin eklenmesi ile İTO’ya bir başvuru yapılması gerekiyor .

  Yetki belgesi dilekçesi örneği için tıklayınız

 • Bu evraklar verildikten sonra İTO tarafından barkodlu bir Yetki Belgesi veriliyor.
 • Sadece bu yetki belgesini alan şirketler oy kullanabiliyor.
 • Yetki belgeleri sadece imza sirkülerinde ismi olan kişilere veriliyor. Yani şirket kendi içinden, imza sirkülerinde ismi olmayan bir çalışan ya da yöneticiyi görevlendiremiyor.
 • Dilekçe ve imza sirkülerinin fotokopisini hazırlarsanız, biz gelip sizden alabiliriz ve yetki belgenizi sizin için hazır ederiz.
 • Ya da doğrudan kendiniz İTO’dan şirketiniz için bu belgelerle yetki belgesi alabilirsiniz.
 • Eğer şirket askıda değil ise 9 Kasım günü orada doğrudan yetki belgesi alarak oy kullanmak mümkün.
 • Eğer şirket askıda ise 25 Ekim tarihine kadar (borç vs) gerekli işlemleri yapmak gerekiyor. Bunun için de en geç 21 Ekim civarı İTO’ya başvuru yapılmalı.
 • Şirketin askıda olup olmadığı şu uzantıdan (https://kontrol.ito.org.tr/) kontrol edilebilir.
 • Şirketin, seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır odaya kayıtlı olması gerekiyor.
 • Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak zorunlu.
 • Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması gerekiyor.
 • Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması gerekiyor.
 • Dilekçe örneğini imzalayacak kişiler imza sirkülerinde birden fazla ise (imza yetkisi müştereken ise ilgili isimlerin birlikte imzalaması, münferiden ise tek bir kişinin imzalaması yeterli.
 • 9 Kasım’da yapılacak seçimlerde yetki belgesine ismi yazılan kişinin gelmesi zorunlu.
 • Seçimler Dünya Ticaret Merkezi’de yapılacak. (Avrupa yakasında)
 • 9 Kasım sabahı 8’den itibaren oy kullanılacak.
 • Özel araç, metro ya da tarafımızca kaldırılacak otobüsler ile Dünya Ticaret Merkezi’ne gidilebilir.